Välkommen tillbaka eller för första gången!

Oavsett vilket, så är det en ny skepnad för Seaside Inspiration som både skalar av och expanderar på många sätt. Syftet är detsamma, att sprida välmående till fler människor. Det gör vi från en holistisk grund och det handlar inte längre bara mest om hot yoga och andra former för yoga. Annan träning får istället ta större plats men det är lika viktigt att den tränar både insida och utsida. Expansionen handlar främst om att våra tjänster nu sträcker sig från bara till individer till företag och hur det blir win-win på alla sätt när business och wellness får gå hand i hand. Individens välmående hänger ju i allra högsta grad ihop med företagets välmående! Vi hoppas kunna göra mer nytta, nå fler och göra skillnad på riktigt för er som vi kommer i kontakt med. Wellness inifrån och ut behövs i den här världen!