Merging Business & Wellness

Föreläsningar för Inspiration

Önskar du ta ett första steg för att inspirera och motivera människor på ditt företag?

  • Centaur modellen - vilka olika personlighetstyper finns det, vilka positiva och negativa sidor har dessa och hur kan förståelse och samarbete främjas genom att förstå dessa?
  • Relationeering - 
  • Interpersonell neurobiologi- hur fungerar vi människor sett ur den biologiska evolutionen och hur påverkar det vårt sätt att agera och interagera i det samhälle som vi skapat utan att biologin hunnit med?
  • Stark genom klimakteriet - hur påverkas kvinnor när hormonerna förändras i förklimakteriet och klimakteriet? Kan arbetsplatsen visa ökad hänsyn och delvis anpassa under en för kvinnor ofta utmanande fas?

Program för Individer & Team

Är det dags att göra skillnad på riktigt och skapa optimala förutsättningar för individer med direkt koppling till samarbetsförmågan på ditt företag?

Detta alternativ innebär såväl individuella fysiska träffar med alla berörda personer som möten med gruppen/grupperna i fråga. 

För några företag finns det ett önskemål om att stärka personalen med fysisk och mental träning - WorkIn & WorkOut - medan det på andra företag i tillägg finns ett stort behov av att arbeta med gruppdynamik och konflikthantering.Mätmetoder & Analys

Ser du den vikten av att mäta välmående och hur det påverkar förmågan att utföra sitt jobb?

Tillväxt och resultat beror på människorna bakom produkterna och tjänsterna och hur väl dessa mer kommer visa sig på nedersta raden. 


Från 2024 ökar kraven på hållbarhetsrapportering genom EUs nya direktiv, CSRD, och detta är bara början. Se till att ligga i framkanten - på riktigt och inte bara på pappret.